Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II

Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II

Výzva A5 Investice do vzdělávání

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu byly modernizovány odborné učebny ZŠ Jeseník, každá z učeben se nachází v jiné z budov základní školy (hlavní budova na ulici Nábřežní, odloučená pracoviště na ulicích Průchodní a Boženy Němcové v Jeseníku). Učebny byly vybaveny digitálními technologiemi, novým funkčním nábytkem a kvalitním zastíněním. Součástí projektu byla také úprava zeleně a vnějšího prostranství v areálu hlavní budovy školy.