Rozšíření vybavení

Rozšíření vybavení

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Rozšíření vybavení. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na rozšíření vybavení. Rozšířením vybavení dojde k zvýšení kvality poskytováných služeb v oblasti vzdělávání a rozvojových programů realizovaných žadatelem.