Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je: zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO, podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí, řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny špatnou územní dostupností aktivit pro trávení volného času pro děti a mládež, rozvoj zapojených NNO v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností. Projekt je realizován ve spolupráci s MASkami z Olomouckého kraje.

Realizace projektu – 3/2020 – 12/2022

Dotační program – OP VVV

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozpočet projektu – 18.992.195,46,-Kč (podíl MAS 888.868,-Kč)


 

Ke stažení