Podpora činnosti MAS při procesu standardizace a certifikace strategie

Realizace projektu - 07/2015 až 12/2015 (6 měsíců)
Dotační program - Program rozvoje venkova Olomouckého kraje v roce 2015
Oblast podporay č. 3 - Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie, spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů

Vyhlašovatel dotace - Olomoucký kraj

Rozpočet projektu: 208.000,- Kč
Finanční spoluúčast: 40% 
Výstupy projektu:  Standardizace a SCLLD

Projekt je zaměřen na finanční podporu na náklady spojené s přípravou standardizace a certifikace strategie rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2014-2020.

 Výstupy projektu:

  • Standardizace MAS
  • SCLLD