PRV spolupráce

Realizace projektu - 01/2015 až 06/2015 (6 měsíců)
Dotační program - Program rozvoje venkova
Prioritní osa - IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Vyhlašovatel dotace - Ministerstvo zemědělství ČR

Rozpočet projektu: 500.000 Kč
Finanční spoluúčast: 0% (100% dotace, nutno předfinancovat)
Výstupy projektu:  Metodika evaluace a monitoringu
Název projektu: Spolupráce evaluace SPL

Projekt rozvíjí spolupráci mezi partnery na území České republiky, prostřednictvím výměny zkušeností vytváří podmínky pro vznik dlouhodobých vazeb. Společným mottem pro spolupráci je vytváření systému monitoringu projektů a evaluace strategie, které napomáhá partnerům hodnotit vlastní strategické rozvojové plány.

 Výstupy projektu:

  • Pět pracovních skupin k přípravě Metodiky evaluace a monitoringu MAS.
  • Metodiky evaluace a monitoringu MAS.

MAS spolupracující na projektu:

  • MAS Horní Pomoraví o.p.s. (KMAS)
  • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.,
  • Místní akční skupina Šumperský venkov,
  • Prostějov venkov o.p.s.,
  • MAS Hanácké Království, z.s.
Fotografie
PRV spolupráce
PRV spolupráce
PRV spolupráce
Ke stažení