Chodník ulice Nádražní v Javorníku

Chodník ulice Nádražní v Javorníku

Výzva A1 Bezpečnost dopravy

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Chodník ulice Nádražní v Javorníku. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu došlo k rekonstrukci, modernizaci a výstavbě chodníku podél silnice II. třídy, včetně přechodu pro chodce a míst pro přecházení. Vše bylo přizpůsobeno osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí výstavby byla i realizace bezpečnostních prvků dopravy: vodorovné dopravní značení. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu života ve městě Javorník, zlepšit bezpečnost v dopravě a zpřístupnit lokalitu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.