Komunitní a mezigenerační aktivity

Na území MAS Jesenicka dlouhodobě chybí mezigenerační i komunitní aktivity. Snažíme se řešit problémy osob sociálně vyloučených či orožených sociálním vyloučením. Pomocí zapojení a participace místních aktérů dojde k rozvoji komunitní života a rozvoji místních zdrojů. 

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY

Senioři jsou početnou skupinou na území MAS Jesenicka, která se navíc z důvodu demografického stárnutí obyvatelstva stále zvětšuje.Tyto osoby často bývají osamělé a odkázany samy na sebe. Důsledkem toho dochází často k sociálnímu vyloučení a ztrátě kontaktu s okolím. Díky zapojení do aktivit budou senioři stále aktivní ve společnosti, což bude mít pozitivní vliv na jejich duševní zdraví. 

KOMUNITNÍ AKTIVITY

V tomto případě se stává cílovou skupinou široká veřejnost. Je připravena série komunitních setkávání za účelem prohloubení společných vazeb, odstranění bariér a předsudků, zvýšení soužití a v neposlední řadě - učení se respektu k druhým. Akce, které aktuálně budou probíhat vždy naleznete na úvodní straně. Primárně pořádáme akce kulturní, společenské, vzdělávací, pohybové aktivity i aktivity s tvořením.