Místní akční plán - MAP

Realizace projektu – 6/2016 až 5/2018
Dotační program – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Forma realizace – partner (žadatel - ORP Město Jeseník)

Projekt "MAP" - Místní akční plán je realizován s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což představuje společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více informací k projektu naleznete zde.

Klíčové témata MAP:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kariérové poradenství v základních školách
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání
  • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Fotografie
2016 - 2018 Místní akční plány - MAP
2016 - 2018 Místní akční plány - MAP
2016 - 2018 Místní akční plány - MAP
Ke stažení