IROP

Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II

Výzva A5 Investice do vzdělávání Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu byly modernizovány odborné učebny ZŠ Jeseník, každá z učeben se nachází v jiné z budov základní školy (hlavní budova na ulici Nábřežní, odloučená ... (více)

Chodník ulice Nádražní v Javorníku

Výzva A1 Bezpečnost dopravy Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Chodník ulice Nádražní v Javorníku. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu došlo k rekonstrukci, modernizaci a výstavbě chodníku podél silnice II. třídy, včetně přechodu pro chodce a míst pro přecházení. Vše bylo přizpůsobeno osobám s omezenou schopností pohyb ... (více)

Výzva A2 IZS - řízení rizik Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mikulovice. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu došlo k pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Konkrétně byl pořízen dopravní automobil pro ... (více)