Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mikulovice

Výzva A2 IZS - řízení rizik

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mikulovice. Díky 95% podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu došlo k pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Konkrétně byl pořízen dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, a tím došlo k posílení vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Mikulovice a zvýšení její připravenosti pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy.