Stroj pro zpracování a úpravu půdy

Stroj pro zpracování a úpravu půdy

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Stroj pro zpracování a úpravu půdy. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového stroje pro zpracování a úpravu půdy. Pořízením stroje pro zpracování a úpravu půdy došlo ke zvýšení efektivity práce v realizaci zahradních úprav, je umožněna realizace rozsáhlejších zakázek a taktéž ke zvýšení konkurenceschopnosti v oboru.