Pořízení zemědělské techniky

Pořízení zemědělské techniky

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení zemědělské techniky. Díky 60% dotaci z Programu rozvoje venkova ČR si farma v Javorníku zakoupila traktor, který bude využívat zejména k polním pracem, sklizni píce a dopravě. Cílem tohoto projektu bylo zejména snížit náklady za služby, které si farma musela platit z toho důvodu, že nedisponovala potřebnou technikou. Dále stabilizovat efektivitu zemědělské prvovýroby a pořízením traktoru dosáhnout také vyšší kvality sklizené píce pro zajištění zimní krmné dávky, která bude oproti placeným službám sklizena v optimálních agrotechnických lhůtách.