Podpora komunitních akcí a posilování rodinných vazeb na území MAS Jesenicko

Podpora komunitních akcí a posilování rodinných vazeb na území MAS Jesenicko

 

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora existujících komunitních vazeb a tvorba nových na území Jesenického regionu. Projekt je zaměřen na realizaci aktivit komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko s využitím komunitní práce a sociálně aktivizační a participanční činnosti na podporu rodin, neformáních pečujících a péče o děti.

Projekt je spolufinancnován Evropskou unií.

 

Dotační program: Operační program Zaměstnanost Plus

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000150

Vyhlašovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Realizace projektu: 1.5.2023 - 30.4.2026

Rozpočet projektu: 8 739 864 Kč 

 

Aktivity:

  1. Komunitní venkovní tábory
  2. Komunitní setkávání:
  • setkávání rodičů autistických dětí
  • mezigenerační aktity, komunitní aktivity

 

Fotografie
2309130141-a3screenHorizontal4K-1.png
Podpora rodičů dětí s poruchami autistického spektra

    V rámci podpory nabízíme: WORKSHOPY Momentálně připravujeme podrobný přehled workshopů, o kterém Vás budeme informovat.    KOMUNITNÍ PODPORA Pravidelné setkávání rodičovských skupin, kde můžete navzájem sdílet své zkušenosti.    AKTIVITY PRO DĚTI Program pro děti, sloužící k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, připravujeme. Budeme Vás informovat.    ... (více)