Investice farma Dolina

Investice farma Dolina

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Investice farma Dolina. Díky 60 % podpoře z Programu rozvoje venkova byl na ekologickou farmu v Ostružné zakoupen lis s variabilní lisovací komorou. Lis bude sloužit ke sklizni a údržbě trvale travních porostů a k výrobě krmiva pro masný skot. Před pořízením nového stroje docházelo na farmě při sklizni k velmi častým poruchám na starém lisu, čímž docházelo k velkým prostojům, vyšší náročnosti práce, ke zhoršení kvality krmiva a k výdajům za opravy. Farma tedy zvýší efektivitu práce, ušetří finance za opravy starého stroje a sníží množství odpadu díky většímu množství slisované píce na jeden balík.

Fotografie
farma dolinaDSC_3504.JPG