Nákup nového vozidla - modernizace vozového parku

Nákup nového vozidla - modernizace vozového parku

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Nákup nového vozidla – modernizace vozového parku. Díky 45 % podpoře z Programu rozvoje venkova bylo do firmy na výrobu dronů v Bělé pod Pradědem pořízeno vozidlo kategorie N1. Nový vůz nahradí starý vůz, který je již v havarijním stavu a umožní firmě přepravu výrobků zákazníkům, čímž se eliminují problémy při využívání externích dopravců (časté poškození výrobků během přepravy, zpožděné nebo ztracené dodávky).