Nákup zemědělské techniky

Nákup zemědělské techniky

F3 Investice do zemědělských podniků

Představujeme Vám projekt s názvem Nákup zemědělské techniky. Díky 60% podpoře z Programu rozvoje venkova bylo zakoupeno rozmetadlo hnoje na ekologickou farmu v Černé Vodě. Rozmetadlo bude sloužit k odklizu hnoje ze zimoviště a k jeho rozptylu na vzdálenějších loukách. Vzdálenější louky, které nejsou spásány skotem, trpí nedostatkem dusíkatých látek. Dojde tak k efektivnímu a ekologickému zpracování hnoje a ke zvýšení úživnosti luk.