Žací stroj

Žací stroj

F3 Investice do zemědělských podniků

Představujeme Vám zde projekt s názvem Žací stroj. Zlatohorská firma zabývající se chovem KBTPM si díky 60% podpoře z Programu rozvoje venkova ČR pořídila žací stroj, který umožnil firmě ušetřit náklady, které musela vynakládat při ošetřování TTP, kdy si k tomuto musela najímat službu. Díky pořízení tohoto stroje  lze efektivněji organizovat práci na pastvinách a udržovat krajinu (např: odstraňování nedopasků, snížení zaplevelení TTP).