Rozšíření výroby a technologií II. 2019

Rozšíření výroby a technologií II. 2019

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Rozšíření výroby a technologií II 2019. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na rozšíření výroby a technologií. Projekt řeší pořízení manipulační techniky do nově vznikající provozovny. Předmětem činnosti je zajištění kvalitního a moderního zázemí pro poskytování konkurenceschopných produktů v segmentu montovaných hal. V rámci projektu taktéž došlo ke vzniku 2 nových pracovních míst.