Pořízení zemědělské techniky

Pořízení zemědělské techniky

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení zemědělské techniky. Díky 70 % podpoře z Programu rozvoje venkova byl na farmu v obci Černá Voda zakoupen nový traktor. Traktor bude sloužit k výrobě krmiva pro skot bez tržní produkce mléka a také k běžné péči o chovaná zvířata. Farma doplní strojní vybavení, sníží náklady za služby a bude moci provádět potřebné činnosti ve vhodných agrotechnických lhůtách.