Pořízení technologií pro zpracování dřeva

Pořízení technologií pro zpracování dřeva

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení technologií pro zpracování dřeva.  Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nových technologií pro zpracování dřeva. Výsledkem projektu je posílení ekonomické situace žadatele, zvýšení tržeb, čistého obratu i zisku. Vytvoření nového pracovního místa, přínosem bude roční nárust pracovních jednotek. Realizací projektu je rozšíření ekonomických aktivit mimo hlavní stavební sezónu.