Nákup technologie pro chov skotu

Nákup technologie pro chov skotu

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Nákup technologie pro chov skotu. Žadatel získal  60% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nové technologie pro chov skotu.Podpořením projektu doško k zefektivnění mamagementu chovu skotu v podniku, usnadnění kontroly stáda, získání přesných informací o reprodukci i zdravotnímu stavu a telení, zlepšení reprodukčních ukazatelů ve stádě, efektivní detekce říjí a zkrácení mezidobí, zlepšení zdravotního stavu stáda, zlepšení ekonomiky chovu a úsporu času i snížení finančních nákladů na chov.