Snídaně starostů

Snídaně starostů představuje neformální setkávání zástupců obcí na Jesenicku, s cílem informovat o činnosti MAS a dát prostor k diskuzi na témata regionálního rozvoje a podpory rozvoje venkovských oblastí. 

Na Snídani starostů MAS projednává zejména informace k jednotlivým výzvám, přehled podaných žádostí a plánované výzvy.

Fotografie
IMG_2222.jpg
30776276_10211941380070132_2115106373_n.jpg
20171019_094331.jpg