Komunitní setkávání

Komunitní setkávání

 

 

PODPORA RODIČŮ DĚTÍ S PAS

Lidé, kteří pečují o své blízké se často dostávají do izolace, ve které jsou ve většině případů sami bez vnější pomoci a podpory. 

Nabízíme:

Workshopy - Momentálně připravujeme podrobný přehled workshopů, o kterém Vás budeme informovat. 

Komunitní podpora - Pravidelné setkávání rodičovských skupin, kde můžete navzájem sdílet své zkušenosti. 

Aktivity pro děti - Program pro děti, sloužící k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, připravujeme. Budeme Vás informovat. 

 

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY

Senioři jsou početnou skupinou na území MAS Jesenicka, která se navíc z důvodu demografického stárnutí obyvatelstva stále zvětšuje.Tyto osoby často bývají osamělé a odkázany samy na sebe. Důsledkem toho dochází často k sociálnímu vyloučení a ztrátě kontaktu s okolím. Díky zapojení do aktivit budou senioři stále aktivní ve společnosti, což bude mít pozitivní vliv na jejich duševní zdraví. 

 

KOMUNITNÍ AKTIVITY

V tomto případě se stává cílovou skupinou široká veřejnost. Je připravena série komunitních setkávání za účelem prohloubení společných vazeb, odstranění bariér a předsudků, zvýšení soužití a v neposlední řadě - učení se respektu k druhým. Akce, které aktuálně budou probíhat vždy naleznete na úvodní straně. Primárně pořádáme akce kulturní, společenské, vzdělávací, pohybové aktivity i aktivity s tvořením.

Podpora rodičů dětí s poruchami autistického spektra

    V rámci podpory nabízíme: WORKSHOPY Momentálně připravujeme podrobný přehled workshopů, o kterém Vás budeme informovat.    KOMUNITNÍ PODPORA Pravidelné setkávání rodičovských skupin, kde můžete navzájem sdílet své zkušenosti.    AKTIVITY PRO DĚTI Program pro děti, sloužící k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, připravujeme. Budeme Vás informovat.    ... (více)

Na území MAS Jesenicka dlouhodobě chybí mezigenerační i komunitní aktivity. Snažíme se řešit problémy osob sociálně vyloučených či orožených sociálním vyloučením. Pomocí zapojení a participace místních aktérů dojde k rozvoji komunitní života a rozvoji místních zdrojů.  MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY Senioři jsou početnou skupinou na území MAS Jesenicka, která se navíc z důvodu demografické ... (více)