Stroje pro zemědělskou výrobu

Stroje pro zemědělskou výrobu

F3 Investice do zemědělských produktů

Představujeme Vám projekt s názvem Stroje pro zemědělskou výrobu. V rámci 60% podpory z Programu rozvoje venkova ČR byly pořízeny stroje určené ke zvýšení produktivity práce na farmě v Bělé pod Pradědem.  Tyto stroje umožní podniku zvýšit rentabilitu hospodářství, což ve svém důsledku povede k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Pořízením čelního diskového žacího stroje a luční brány došlo k bezprostřednímu řešení jednoho z významných problémů podniku.