Naše projekty

Představujeme Vám projekty MAS, které realizujeme nebo jsme již realizovali.

0%

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je: zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO, podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních ... (více)

Cílem projektu je podpora administrativních a řídících schopností konkrétně - příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020 (včt. přípravy, vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, následné evaluace a monitoringu SCLLD) MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, které je držitelem Osvědčení o splnění standardů. Projekt má také ... (více)

Cílem projektu je podpora administrativních a řídících schopností konkrétně - příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020 (včt. přípravy, vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, následné evaluace a monitoringu SCLLD) MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, které je držitelem Osvědčení o splnění standardů. Projekt má také ... (více)

V roce 2017 sklidila akce Výzdoba jesenického náměstí vánočními stromky velký ohlas, proto se rozhodla MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. zopakovat tuto akci. Na Masarykově náměstí bylo celkem umístěno 14 stromečků, z toho 12 stromečků si ozdobily děti z mateřinek a prvního stupně základních škol Mikroregionu Jesenicka. Jeden stromeček si ozdobila MAS a poslední č ... (více)

V rámci implementace SCLLD má MAS za úkol provádět tzv. animační činnost, která přispěje k většímu povědomí o její činnosti, proto Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyzdobila jesenické náměstní vánočními stromečky. Vánoční stromečky si ozdobily děti z mateřinek a prvního stupně základních škol Mikroregionu Jesenicka. Stromečky  ... (více)

Realizace projektu – 7/2016 až 6/2019 Dotační program – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Forma realizace – partner (žadatel - ORP Město Jeseník) Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zejména pak vyrovnávání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomic ... (více)

Realizace projektu – 6/2016 až 5/2018 Dotační program – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Forma realizace – partner (žadatel - ORP Město Jeseník) Projekt "MAP" - Místní akční plán je realizován s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ... (více)

Realizace projektu - 07/2015 až 12/2015 (6 měsíců) Dotační program - Program rozvoje venkova Olomouckého kraje v roce 2015 Oblast podporay č. 3 - Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie, spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů Vyhlašovatel dotace - Olomoucký kraj Rozpočet projektu: 208.000,- Kč Finanční spoluúčast: 40%  Výstupy projektu:  Stan ... (více)

Realizace projektu - 01/2015 až 06/2015 (6 měsíců) Dotační program - Program rozvoje venkova Prioritní osa - IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Vyhlašovatel dotace - Ministerstvo zemědělství ČR Rozpočet projektu: 500.000 Kč Finanční spoluúčast: 0% (100% dotace, nutno předfinancovat) Výstupy projektu:  Metodika evaluace a monitoringu Název projektu: Spolupráce evaluace SPL Proje ... (více)

Realizace projektu – 03/2014 až 08/2014 (6 měsíců) Dotační program – Operační program Technická pomoc Prioritní osa – 8.3a Administrativní a absorpční kapacita - cíl Konvergence Forma realizace – žadatel Rozpočet projektu – 500.000 Kč Finanční spoluúčast – 0% (100% dotace, nutno předfinancovat) Výstupy projektu – pracovní verze ISÚ pro roky 2014 ... (více)

Finanční příspěvek pro MAS se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014 Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc Výše příspěvku: 115.000 Kč (57,5 % nákladů) Kontakt: Ing. Martina Fafílková Mobil: +420 739 717 296 E-mail: fafilkova@masjesenicko.cz 

Realizace projektu - 06/2013 až 05/2014 (12 měsíců) Dotační program - Program rozvoje venkova Prioritní osa - III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Vyhlašovatel dotace - Ministerstvo zemědělství ČR Forma realizace - žadatel Rozpočet projektu: 500.000 Kč Finanční spoluúčast: 0% (100% dotace, nutno předfinancovat) Výstupy projektu: podklady pro tvorbu ISÚ 2014-2020 ... (více)

0%