Malá řemeslná dílna Rejvíz

Malá řemeslná dílna Rejvíz

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení mulčovače. Žadatelka získala 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení vybavení řemeslné dílny. Výsledkem projektu je provoz malé řemeslné dílny zaměřené na výrobu keramiky, šití a dřevodílnu. Šicí dílna bude zaměřena na recyklaci oděvů. Keramika bude propojována s materiálem z dřevodílny, čímž vzniknou zcela nové originální produkty a výrobky.