Trvalý rozvoj II. etapa

Trvalý rozvoj II. etapa

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení mulčovače. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení. Výsledkem projektu je další krok modernizace, který žadateli umožní navýšit efektivitu a zdraví zaměstnanců, urychlení výroby, udržení výroby a tím pádem pracovních míst v regionu. Díky projektu  žadateli pomůže zůstat konkurenčními na trhu.