OPLZZ Partnerství

Realizace projektu – 12/2012 až 12/2014
Dotační program – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa – 4.5a Mezinárodní spolupráce
Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Forma realizace – partner (žadatel - Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje)

Projekt, podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je zaměřen na přenos dobré praxe z Rakouska. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze zahraničních zkušeností právě v Rakousku či Dánsku, Francii, kde jsou při implementaci podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství. Cílem projektu je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky zaměstnanosti, jako jsou odbory. Více o projektu se dozvíte na stránkách Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje - http://olomoucky.nsmascr.cz/mpz/

Partneři projektu z řad MAS: 

  • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
  • MAS Horní Pomoraví
  • MAS Na cestě k prosperitě
  • MAS Partnerství Moštěnka
  • MAS Šumperský venkov
  • MAS Uničovsko

Nefinanční partneři projektu:

  • Olomoucký kraj
  • Regionalmanagement Obersteiermark - Horní Štýrsko
  • Regionalmanagement Obersteiermark - Horní Rakousy

Výstupy projektu:

Bc. Vendula Poláchová
Koordinátorka projektu  
polachova@masjesenicko.cz
+421 724 830 700