Turistické zázemí u agroubytování

Turistické zázemí u agroubytování

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Turistické zázemí u agroubytování. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového turistického zázemí u agroubytování. Projektem došlo k rozšíření stávajících služeb, nově vybudovanému zázemí pro turisty a ke zvýšení konkurenceschopnosti.