Pořízení traktoru do živočišné výroby

Pořízení traktoru do živočišné výroby

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení traktoru do živočišné výroby. Díky 60 % podpoře z Programu rozvoje venkova byl na farmu v obci Bělá pod Pradědem zakoupen nový traktor. Traktor bude sloužit k práci v živočišné výrobě a nahradí starý, velmi poruchový stroj. Farma zvýší efektivitu práce, zlepší pracovní podpínky pro zaměstnance živočišné výroby, ušetří finance za opravy starého stroje a díky nižší spotřebě nového traktoru ušetří také za pohonné hmoty.