Pořízení nového stroje

Pořízení nového stroje

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení nového stroje. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového stroje. Pořízením nového pásového minirypadla došlo ke zlepšení kvality prováděných prací, menší spotřebě pohonných hmot a ekoogičtějšímu provozu. Dále je také vyšší efektivita práce a větší konkurenceschopnost podniku.