PRV

0%
Pořízení mulčovače

F3 Investice do zemědělských podniků Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení mulčovače. Žadatel získal 60% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového mulčovače. Družstvo mulčovačem udržuje spasené pastviny. Posekáním nedopasků dojde k rychlejšímu růstu nového travního porostu a zamezí se vysemenění nežádoucích plevelů. ... (více)

Rozvoj jesenické čokolády

F2 Investice do nezemědělských činností Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Rozvoj jesenické čokolády. Místem realizace je město Jeseník. Díky 45% podpoře z Programu rozvoje venkova byl zakoupen dražovací stroj na obalování cukrovinek, myčka na nádobí a lednice na uchování nově vyrobených čokoládových produktů. Realizací projektu došlo k rozšíření sor ... (více)

Malotraktor s čelním nakladačem

F3 Investice do zemědělských činností Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Malotraktor s čelním nakladačem. Díky 60% podpoře z Programu rozvoje venkova byl zakoupen nový malotraktor, který bude sloužit k sečení nedopasků, k manipulaci se senem, k odklízení chlévské mrvy a k dalším pracem na ekologické farmě ve Zlatých Horách. Na farmě tak ušetří spoustu ... (více)

Pořízení vozidla

F2 Investice do nezemědělských činností Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení vozidla. Cílem projektu bylo pořízení užitkového vozu pro přepravu produktů a k tomu, aby bylo možné vozidlo využít i jako pojízdnou prodejnu. Vozidlo bude sloužit na různých akcích nebo v turisticky významných lokalitách. Díky 45 % podpoře z Programu rozvoje venkova bude výsledkem projektu z ... (více)

Stroje pro zemědělskou výrobu

F3 Investice do zemědělských produktů Představujeme Vám projekt s názvem Stroje pro zemědělskou výrobu. V rámci 60% podpory z Programu rozvoje venkova ČR byly pořízeny stroje určené ke zvýšení produktivity práce na farmě v Bělé pod Pradědem.  Tyto stroje umožní podniku zvýšit rentabilitu hospodářství, což ve svém důsledku povede k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Po ... (více)

Žací stroj

F3 Investice do zemědělských podniků Představujeme Vám zde projekt s názvem Žací stroj. Zlatohorská firma zabývající se chovem KBTPM si díky 60% podpoře z Programu rozvoje venkova ČR pořídila žací stroj, který umožnil firmě ušetřit náklady, které musela vynakládat při ošetřování TTP, kdy si k tomuto musela najímat službu. Díky pořízení tohoto stroje  lze efektivněji organizovat práci na pastv ... (více)

Pořízení zemědělské techniky

F3 Investice do zemědělských podniků Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení zemědělské techniky. Díky 60% dotaci z Programu rozvoje venkova ČR si farma v Javorníku zakoupila traktor, který bude využívat zejména k polním pracem, sklizni píce a dopravě. Cílem tohoto projektu bylo zejména snížit náklady za služby, které si farma musela platit z toho d ... (více)

Investice do strojního vybavení

F3 Investice do zemědělských podniků Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Investice do strojního vybavení. Místem realizace je ekologická farma v obci Černá Voda. Díky 70% podpoře z Programu rozvoje venkova byl zakoupen nový traktor. Traktor bude využíván v rostlinné výrobě ke sklizni píce pro zajištění zimní krmné dávky pro skot, k sečení nedopasků a k ... (více)

Nákup zemědělské techniky

F3 Investice do zemědělských podniků Představujeme Vám projekt s názvem Nákup zemědělské techniky. Díky 60% podpoře z Programu rozvoje venkova bylo zakoupeno rozmetadlo hnoje na ekologickou farmu v Černé Vodě. Rozmetadlo bude sloužit k odklizu hnoje ze zimoviště a k jeho rozptylu na vzdálenějších loukách. Vzdálenější louky, které nejsou spásány skotem, trpí nedos ... (více)

Trvalý rozvoj podniku - I. Etapa

F2 Investice do nezemědělských činností Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Trvalý rozvoj podniku – I. Etapa. Místem realizace je obec Písečná. Díky 45% podpoře z Programu rozvoje venkova bylo zakoupeno nové vozidlo N1 a strojní zařízení. Nákup nového vybavení pomohl podniku k navýšení a modernizaci výroby zemědělských strojů a tím k udržení a rozvoji výroby ... (více)

Investice farma Dolina

F3 Investice do zemědělských podniků Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Investice farma Dolina. Díky 60 % podpoře z Programu rozvoje venkova byl na ekologickou farmu v Ostružné zakoupen lis s variabilní lisovací komorou. Lis bude sloužit ke sklizni a údržbě trvale travních porostů a k výrobě krmiva pro masný skot. Před pořízením nového stroje docházelo na ... (více)

Rekonstrukce bourárny a vznik prodejny

F1 Zemědělská produkce Představujeme Vám projekt s názvem Rekonstrukce bourárny a vznik prodejny. Díky 50 % podpoře z Programu rozvoje venkova byla na farmě v Bukovicích provedena rekonstrukce staré nepoužívané bourárny, rekonstrukce zázemí pro zaměstnance činné v bourárně a rekonstrukce a vybavení nové prodejny mléčných výrobků a masa vyprodukovaných farmou. Cílem pr ... (více)

0%