Komplexní řešení reprodukčních ukazatelů skotu

Komplexní řešení reprodukčních ukazatelů skotu

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Komplexní řešení reprodukčních ukazatelů skotu. Žadatel získal 60% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nových respondérů. Pořízením respondérů je zajištěna optimání úroveň pkodnosti krav a jalovic, zdravotního stavu celého stáda, minimální ztráty při porodu, omezení poporodních komplikací, které jsou limitujícími faktory v chovu skotu a významně ovlivňují ekonomiku skotu. Nepřetržitá kontrola zdravotního stavu zajistí ochranu pohody a zdraví - welfare zvířat ve stádě.