Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. (OPTP)

Realizace projektu – 03/2014 až 08/2014 (6 měsíců)

Dotační program – Operační program Technická pomoc

Prioritní osa – 8.3a Administrativní a absorpční kapacita - cíl Konvergence

Forma realizace – žadatel

Rozpočet projektu – 500.000 Kč

Finanční spoluúčast – 0% (100% dotace, nutno předfinancovat)

Výstupy projektu – pracovní verze ISÚ pro roky 2014 – 2020

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Kontakt:

Bc. Vendula Poláchová
Koordinátorka vzniku strategie projektu
Mobil: +420 724 830 700
E-mail: marakova@masjesenicko.cz

Ing. Martina Fafílková
Mobil: +420 739 717 296
E-mail: fafilkova@masjesenicko.cz 

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR