Investice do strojního vybavení

Investice do strojního vybavení

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Investice do strojního vybavení. Místem realizace je ekologická farma v obci Černá Voda. Díky 70% podpoře z Programu rozvoje venkova byl zakoupen nový traktor. Traktor bude využíván v rostlinné výrobě ke sklizni píce pro zajištění zimní krmné dávky pro skot, k sečení nedopasků a k obnově trvale travních porostů. V živočišné výrobě bude traktor sloužit k údržbě zimoviště pro skot.