Fréza na pařezy

Fréza na pařezy

F2 Investice do nezemědělských činností

 Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Fréza na pařezy. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nové frézy na pařezy. Pořízením nové výkonnější frézy na pařezy došlo k zachování a rozšíření rozsahu nabízených služeb žadatele, zvýšení produktivity práce, doprovázené také její vyšší kvalitou. Fréza je určena k frézování dřevěných pařezů, odfrézování nadzemní a podzemní části,, vysokou průchodnost terénem, velkou stabilitu stroje a to zvyšuje bezpečnost při práce.