Valná hromada

Valnou hromadu tvoří zakladatelé a členové Společnosti (MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.)– fyzické a právnické osoby (mimo územně samosprávné celky), které splní podmínky členství stanovené Správní radou a které mají se společností uzavřenou partnerskou smlouvu.

Ke stažení