Programový výbor

Programový výbor je odborným rozhodovacím orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Programový výbor je 9 členný. Funkční období členů Programového výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Programového výboru. Opětovné členství v Programovém výboru je možné. Programový výbor schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), schvaluje výzvy k podání žádostí o dotaci, připravuje aktualizace SCLLD daného území, schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování SCLLD,navrhuje projektové záměry Organizační složky MAS, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, je zodpovědný za přípravu a realizaci SCLLD Organizační složky MAS, navrhuje projektové náměty pro přípravu žádostí o dotaci, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát (1x) ročnně.

Složení Programového výboru od 2.4.2024 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 1.8.2023 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 1.6.2023 - PDF (podrobný seznam) 

Složení Programového výboru od 1.1.2023 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 4.3.2021 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 6.4.2020 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 5.3.2015 - PDF (podrobný seznam)

  •  Partner Obec Bílá Voda zastoupen Ing. Miroslavem Kociánem
  •  Partner Město Jeseník zastoupen Tomášem Vlazlem
  •  Partner Obec Česká Ves zastoupen Ing. Petrem Mudrou
  •  Partner Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník zastoupen PhDr. Silvií Pernicovou
  •  Partner Kateřina Beťáková zastoupena Mgr. Kateřinou Beťákovou
  •  Partner Zemědělské družstvo Jeseník zastoupen Ing. Gabrielou Doupovcovou
  •  Partner Doke stroke s.r.o. zastoupen Janisem Joanidisem
  •  Partner Společnost Vincenze Priessnitze z.s. zastoupen Ing. Miroslavou Kalinovou
  •  Partner Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. zastoupen Mgr. Tomášem Rakem
Fotografie
IMG_2021.jpg
52682527_329499367694041_5672325116978003968_n.jpg
20180814_151436.jpg
Ke stažení