Organizační složka MAS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) dne 10. 12. 2014 založila Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (místní partnerství).Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je otevřené místní partnerství, které vzniklo podpisem partnerské smlouvy mezi Partnerem a Organizační složkou za účelem implementace SCLLD. Podmínkou pro nabytí účinnosti Partnerské smlouvy a vzniku Partnerství v Organizační složce MAS je přijetí Partnera rozhodnutím Shromáždění partnerů a splnění podmínek pro vznik Partnerství. Partnerem se může stát fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnické osoby a veřejný sektor. Partneři tvoří Shromáždění partnerů Organizační složky MAS, což představuje nejvyšší orgán místního partnerství.

Máte zájem se stát Partnerem naší Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze a zapojit se do procesu Komunitně vedeného místního rozvoje? Je to velmi jednoduché, stačí vyplnit níže uvedené dokumenty (Partnerská smlouva a zařazení do zájmové skupiny) a následně poslat dva výtisky na adresu Organizační složky MAS. Vedoucí zaměstnance pro SCLLD Vám rád poskytne veškeré informace. ... (více)

Shromáždění partnerů Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je nejvyšším orgánem pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Organizační složky MAS v regionu. Shromáždění partnerů tvoří Partneři Organizační složky MAS (fyzické, právnické osoby) na základě Partnerské smlouvy Organizační složky MAS.  Shromáždění partnerů schvaluje vnitřní předpisy Organizační sl ... (více)

Programový výbor je odborným rozhodovacím orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Programový výbor je 9 členný. Funkční období členů Programového výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Programového výboru. Opětovné členství v Programovém výboru je možné. Programový výbor schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s v ... (více)

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Výběrová komise má 9 členů. Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLL ... (více)

Kontrolní výbor je odborným kontrolním orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Kontrolní výbor je 6 členný. Funkční období členů Kontrolního výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Kontrolního výboru. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Kontrolní výbor projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Orga ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. dne 10. 12. 2014 založila Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Organizační složka byla založena na základě požadavků standardizace místních akčních skupin. Tato organizační složka zřídila povinné orgány - Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán), Programový výbor, Výběrovou komisy a Kontrolní ... (více)