Organizační struktura

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. dne 10. 12. 2014 založila Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Organizační složka byla založena na základě požadavků standardizace místních akčních skupin.

Tato organizační složka zřídila povinné orgány - Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán), Programový výbor, Výběrovou komisy a Kontrolní výbor.

Orgány jsou platné také pro nové dotační období 2021 - 2027+.

Fotografie
Organizační struktura