Přihlášení do MAS

Máte zájem se stát Partnerem naší Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze a zapojit se do procesu Komunitně vedeného místního rozvoje? Je to velmi jednoduché, stačí vyplnit níže uvedené dokumenty (Partnerská smlouva a zařazení do zájmové skupiny) a následně poslat dva výtisky na adresu Organizační složky MAS. Vedoucí zaměstnance pro SCLLD Vám rád poskytne veškeré informace.