Shromáždění partnerů

Shromáždění partnerů Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je nejvyšším orgánem pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Organizační složky MAS v regionu. Shromáždění partnerů tvoří Partneři Organizační složky MAS (fyzické, právnické osoby) na základě Partnerské smlouvy Organizační složky MAS. 
Shromáždění partnerů schvaluje vnitřní předpisy Organizační složky MAS, nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti, zřizuje Programový výbor, Výběrovou komisy a Kontrolní výbor, volí členy orgánů Organizační složky MAS, definuje počet členů, způsob jejich volby a odvolání a způsob jednání, rozhoduje o přijetí nebo vyloučení Partnera, schvaluje distribuci veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD Organizační složky MAS, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet Organizační složky MAS, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS a rozhoduje o fúzi nebo zrušení Organizační složky MAS.

Seznam Partnerů Organizační složky - PDF

Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko má ke dni 2. 4. 2024 celkem 64 Partnerů:
- Veřejný sektor - 28 Partnerů (43,75%)
- Soukromý sektor (podnikatelských a fyzické osoby) - 16 Partnerů (25%)
- Soukromý sektor (neziskový)  - 20 Partnerů (31,25%)

Rozdělení Partnerů Organizační složky MAS do zájmových skupin:
1) Místní samospráva a rozvoj regionu - 24 Partnerů (37,5%)
2) Cestovní ruch a služby, propagace region a kulturní dědictví - 5 Partneři (7,81%)
3) Zemědělství, lesnictví, rybolov a životní prostředí - 6 Partnerů (9,38%)
4) Vzdělávání, komunitní život, volnočasové aktivity a sociální oblast - 20 Partnerů (31,25%)
5) Podnikatelé, řemeslníci, živnostníci, regionální producenti a ostatní služby - 9 Partnerů (14,06%)

Fotografie
92-1549641767.jpg
109-1549641770.jpg
Ke stažení