Seznam členů

Členská základna MAS VP pro Jesenicko, o.p.s. se od roku 2012 rozšířila z původního počtu 7 členů na celkový počet 61 členů v roce 2017 Tito členové se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazývanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Postupem let se počet členů Společnosti měnil. Aktuální počet členů Společnosti ke dni 1. 1. 2024 je 65 členů. 

Seznam členů k 1. 1. 2024

Seznam členů k 1. 8. 2023

Seznam členů k 1. 6. 2023

Seznam členů k 1. 1. 2023

Seznam členů k 1. 1. 2022

Seznam členů k 30.7.2021

Seznam členů ke dni 1.1.2021

Seznam členů ke dni 3.4.2019

Seznam členů ke dni 4. 4. 2018

Seznam členů ke dni 5. 4. 2017