Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Výběrová komise má 9 členů. Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Výběrová komise je zodpovědná za hodnocení žádosti o dotaci (projektů). Žádosti o dotaci hodnotí na základě preferenčních kritérií. Výběrová komise předkládá Programovému výboru seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku.

Složení výběrové komise od 19. 5. 2024 - PDF (podrobný seznam)

Složení výběrové komise od 2. 4. 2024 - PDF (podrobný seznam)

Složení výběrové komise od 19. 5. 2023 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 1. 1. 2023 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 18.5.2022 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 4.3.2021 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 6.4.2020 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 3.4.2019 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 5.4.2017 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 12.11.2015 - PDF (podrobný seznam)

  •  Partner Obec Bělá pod Pradědem zastoupen Mgr. Vlastou Ťulpíkovou
  •  Partner Obec Lipová-lázně zastoupen Vladimírem Šantrůčkem
  •  Partner Obec Uhelná zastoupen Bc. Zdeňkem Hořavou
  •  Partner Obec Bernartice zastoupen Mgr. Alešem Chromíkem
  •  Partner Ing. Daniel Nátr zastoupen Ing. Danielem Nátrem
  •  Partner Woox Syndicate s.r.o. zastoupen Stanislavem Orlem
  •  Partner Junák - Český skaut, Středisko Slunce Jeseník, z.s. zastoupen Mgr. Jiřím Kovalčíkem
  •  Partner Spolek aktivních Zlatohoráků zastoupen Jiřím Tománkem
  •  Partner Fenix Ski Team Jeseník, z.s. zastoupen Rostislavem Brokešem
Fotografie
1f950aec-a7d3-4246-84f5-51ee4437423b.JPG
IMG_1929.jpg
IMG_2236.jpg
Ke stažení