Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020+

V roce 2020 došlo k rozšíření Programového rámce PRV o článek 20 a úpravě alokací v jednotlivých fichích.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla od 4. července 2018 rozšířena o nové opatření s názvem C3 Realizace sídelní zeleně v Operačním programu Životní prostředí.

Dokumenty k tvorbě SCLLD (odkaz zde)

Ke stažení