Tvorba SCLLD 21+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027

Od roku 2020 probíhá příprava nové Strategie MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na programové období 2021–2027 (SCLLD 21+). Našim cílem je zapojit do přípravy nové strategie také širokou veřejnost a odborné skupiny, které považujeme za klíčové. 

Příprava bude zaměřena na 3 základní části SCLLD 21+:
- analýza území, jeho potřeb a problémů, 
- návrh cílů a opatření k realizaci,
- akční plány jednotlivých operačních programů.

Komunitní projednávání SCLLD 21+ bude probíhat následujícím způsobem:
- Dotazníkové šetření mezi obyvateli území MAS Jesenicko
- Dotazníkové šetření mezi podnikateli území MAS Jesenicko
- Jednání odborných pracovních skupin
- "Procházky se starosty" - zajištění projektových záměrů obcí na Jesenicku

Příprava strategie je realizována v rámci projektů "Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2015 -2018" a  "Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2019 - 2023", financovaných z IROP. 

Dotazníkové šetření v rámci přípravy nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027. ZAPOJTE SE I VY DO ROZVOJE OBCÍ! MAS Jesenicko připravilo dotazníkové šetření, která má zjistit Vaší spokojenost žití na Jesenicku, Vaše názory a náměty na další rozvoj obcí na Jesenicku. Dotazník je d ... (více)

Do tvorby nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vinceneze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027 (SCLLD 21+) se snažíme zapojit co nejširší komunitu a odborníky. Stanovili jsme si 6 pracovních skupin, z nichž 5 je odborných a 1 pracovní skupina pod názvem "Život na venkově" zahrnuje jak odborníky na dané témata, tak je zde možnost zapojení i široké veřejn ... (více)

Strategický dokument MAS pro nové programové období 2021-2027 bude tvořen na základě pokynů MMR (Ministerstva pro místní rozvoj). Strategie MAS budou mít jednotnou formu a budou zpracovávány dle šablony. Tato šablona Koncepční části Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 ("Šablona SCLLD 21+") slouží jako návodná pomůcka pro místní ak ... (více)