Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření v rámci přípravy nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027.

ZAPOJTE SE I VY DO ROZVOJE OBCÍ!
MAS Jesenicko připravilo dotazníkové šetření, která má zjistit Vaší spokojenost žití na Jesenicku, Vaše názory a náměty na další rozvoj obcí na Jesenicku. Dotazník je důležitou součástí příprav nové Strategie rozvoje území Jesenicka na období 2021 - 2027.

Co byste chtěli ve vaší obci změnit v letech 2021 - 2027?  Máte zájem se aktivně podílet na rozvoji regionu? Prostřednictvím dotazníku vás prosíme o Váš názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj regionu Jesenicko.

Dotazníkové šetření bylo ukončeno 31.3.2021. Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

Dotazníkové šetření je rozděleno na dvě části:
- pro obyvatele na území MAS Jesenicko
- pro podnikatele na území MAS Jesenicko

Dotazník je anonymní a výstupy budou sloužit ke zhodnocení stavu a zjištění potřeb obyvatel obcí na Jesenicku. Informace budou využity pro přípravu nové strategie MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. na příští programové období 2021 – 2027.

Dotazník je důležitou součástí vzniku nezbytného dokumentu Strategie rozvoje území Jesenicka 2021 - 2027, který připravuje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

Tento dokument stanoví vize, cíle, priority a opatření pro budoucí rozvoj Jesenicka ve všech významných oblastech našeho života a je nezbytný pro to, aby se náš jesenický region mohl v budoucím období ucházet o čerpání dotací z národních i evropských zdrojů v objemu až 100 milionů Kč. 

Pokud má dokument odpovídat skutečným potřebám místních obyvatel, je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, potřebujeme vědět, jak jste (ne)spokojeni s nejrůznějšími oblastmi Vašeho života, v čem vidíte příležitosti a v čem pro změnu ohrožení Vašeho spokojeného a šťastného žití v obcích na Jesenicku. 

Dotazník Vám zabere max. 10-15 minut.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům. 

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31.3.2021.

Děkujeme za Váš čas. 
Tým MAS Jesenicko

Výsledky dotazníkového šetření zde zveřejníme po uzávěrce.

Ke stažení