Pracovní skupiny

Do tvorby nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vinceneze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027 (SCLLD 21+) se snažíme zapojit co nejširší komunitu a odborníky. Stanovili jsme si 6 pracovních skupin, z nichž 5 je odborných a 1 pracovní skupina pod názvem "Život na venkově" zahrnuje jak odborníky na dané témata, tak je zde možnost zapojení i široké veřejnosti (občané území MAS).

Pracovní skupina Život na venkově
- zaměření na komunitní život, sociální oblast, podporu rodin, volnočasové aktivity, spolkovou činnost
Facilitátor: Mgr. Vendula Poláchová

Odborná pracovní skupina Infrastruktura v obcích
- zaměření na obecní infrastrukturu, bezpečnost v dopravě, občanskou vybavenost, veřejná prostranství apod.
Facilitátor: Mgr. Vendula Poláchová

Odborná pracovní skupina Podnikání, inovace a zaměstnanost
- zaměření na inovace, nové technologie, podpora podnikání, regionální produkty a produkce, zaměstnanost
Facilitátor: Zdeněk Nagy, DiS.

Odborná pracovní skupina Vzdělávání v obcích
- zaměření na vzdělávání, investice do škol, neformální vzdělávání
Facilitátor: Mgr. Lucie Kačor

Odborná pracovní skupina Cestovní ruch a kulturní dědictví
- zaměření na cestovní ruch, propagaci regionu, cyklostezky, infrastruktura cestovního ruchu a kulturní dědictví
Facilitátor: Mgr. Vendula Poláchová

Odborná pracovní skupina Životní prostředí
- zaměření na zeleň, odpady, energetiku včetně komunitní energetiky, životní prostředí, lesy apod.
Facilitátor: Zdeněk Nagy, DiS.

Pokud máte zájem se zapojit do pracovní skupiny, prosím vyplňte elekronický formulář https://forms.gle/yq3kmn3mhj4ZK3EE8
Přihlášky zasílejte nejpozději do 19.3.2021.

Jednání pracovních skupin budou zaměřena na tvorbu Analýzy rozvojových potřeb na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Bohužel, současná situace nám nedovolí se s Vámi setkat osobně, proto jsme se rozhodli tato jednání uskutečnit formou webinářů. Pro každou pracovní skupinu připravíme 2 online jednání, která budou zaměřena na:
1. jednání - stanovení SWOT analýzy, stanovení Strategických cílů
2. jednání - stanovení specifických cílů dle témat PS a případná opatření

O termínech jednání jednotlivých pracovních skupin Vás bude informovat prostřednictvím e-mailu, kde obdržíte také odkaz na online platformu.

Výstupy pracovních skupin budou zde postupně zveřejňovány.

Fotografie
PS Infrastruktura v obcích
PS Podnikání, inovace a zaměstnanost
PS Životní prostředí
PS Vzdělávání v obcích
PS Život na venkově
PS Cestovní ruch a kulturní dědictví
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Ke stažení