6 novinek
05.03.2022
SBERBANK CZ, a. s. - INFORMACE PRO ČLENY A ŽADATELE

Česká národní banka dne 28. 2. 2022 zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Informace naleznete na https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/. 


INFORMACE SZIF: Od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.
26.04.2021

Vyhlášení 6. výzvy PRV

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 26. 4. 2021 vyhlašovat 6. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 6. výzvy PRV bude probíhat od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021.
/cz/vyzvy-mas/48-6-vyzva-prv-26-4-2021.html
20.07.2020
Seminář pro žadatele 5.výzvy PRV proběhne 29.7.2020 od 14 hodin v zasedací místnosti Bytového družstva Jeseník - 28.října 891/9, Jeseník.
29.06.2020
Dne 30.6. 2020 bude vyhlášena výzva v Operačním programu Zaměstnanost, výzva bude trvat do 31.7.2020.
9.výzva B3 Prorodinná opatření je určena pouze pro navazující, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.
/cz/vyzvy-mas/46-9-vyzva-b3-prorodinna-opatreni.html
15.05.2019
Vážení žadatelé,
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele výzev z Operačního programu Zaměstnanost, který se bude konat 4. 6. 2019 od 14:00 v zasedací místnosti v budově Stavebního bytového družstva Jeseník, 28. října 891/9, Jeseník 790 01 (naproti divadlu)
 6 novinek