10 novinek
06.11.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 7. 11. 2023 vyhlašovat 1. výzvu k předkládání projektových záměrů IROP. V rámci této výzvy bude možné předkládat projektové záměry v opatření Vzdělávání I (Mateřské školy). Příjem projektových záměrů do 1. výzvy IROP bude probíhat od 7. 11. 2023 do 12. 12. 2023.
31.10.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 4. 11. 2023 vyhlašovat 9. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichi F3 (Investice do zemědělských podniků). Příjem žádostí do 9. výzvy PRV bude probíhat od 4. 11. 2023 do 5. 12. 2023.

Seminář pro žadatele se bude konat dne 23. 11. 2023 od 14:00 v 2. patře budovy Stavebního bytového družstva v Jeseníku na adrese 28. října 891/9, 790 01 Jeseník. Účast na semináři je důležitá z bodového hlediska v rámci Preferenčních kritérií.
21.08.2023
Konzultace k dotaci Nová zelená úsporám Light provádíme na základě sjednání schůzky z příslušnými pracovníky.
V případě zájmu o konzultaci nebo pro podání žádosti v programu Nová zelená úsporám Light, kontaktujte naše nové pracovníky:
Nikolu Dlabačovou tel: +420 734 370 377
Romana Michálka tel:+420 776 307 980

V případě, že Vám telefony nepřijímají, jsou na konzultaci a určitě se Vám ozvou zpět, prosíme o trpělivost.
04.01.2023
Konzultace k dotaci Nová zelená úsporám Light provádíme pouze na základě telefonicky sjednání schůzky s příslušnými pracovníky:
- Lucie Kačor 739 462 773
- Zdeněk Nagy 730 511 866.
V případě, že Vám telefony nepřijímají, jsou na konzultaci a určitě se Vám ozvou zpět, prosíme o trpělivost.
05.03.2022
SBERBANK CZ, a. s. - INFORMACE PRO ČLENY A ŽADATELE

Česká národní banka dne 28. 2. 2022 zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Informace naleznete na https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/. 


INFORMACE SZIF: Od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.
26.04.2021

Vyhlášení 6. výzvy PRV

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 26. 4. 2021 vyhlašovat 6. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 6. výzvy PRV bude probíhat od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021.
/cz/vyzvy-mas/48-6-vyzva-prv-26-4-2021.html
20.07.2020
Seminář pro žadatele 5.výzvy PRV proběhne 29.7.2020 od 14 hodin v zasedací místnosti Bytového družstva Jeseník - 28.října 891/9, Jeseník.
29.06.2020
Dne 30.6. 2020 bude vyhlášena výzva v Operačním programu Zaměstnanost, výzva bude trvat do 31.7.2020.
9.výzva B3 Prorodinná opatření je určena pouze pro navazující, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.
/cz/vyzvy-mas/46-9-vyzva-b3-prorodinna-opatreni.html
15.05.2019
Vážení žadatelé,
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele výzev z Operačního programu Zaměstnanost, který se bude konat 4. 6. 2019 od 14:00 v zasedací místnosti v budově Stavebního bytového družstva Jeseník, 28. října 891/9, Jeseník 790 01 (naproti divadlu)
 10 novinek