Obrázek bez názvu

Naše "MASka"

Naše místní akční skupina působí v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor. Toto území je výjimečné  svou čistou přírodou, nevšední krásou hor a díky tomu je lepším místem pro život na venkově.

Jesenicko považujeme za náš domov a pomáháme těm, kteří se podílí na rozvoji tohoto regionu. Cílem MAS je společně s Vámi o tento kraj pečovat, rozvíjet ho a vytvořit vhodné podmínky a příležitosti pro život. Komunitně vedeným místním rozvojem přerozdělujeme finanční prostředky ze čtyř Operačních programů. Naší snahou je Vám pomoci od vzniku Vašeho nápadu až po jeho financování a samotnou realizaci.

Buďme hrdí, že žijeme na Jesenicku.

Aktuality
0%

Seminář pro příjemce v rámci 5. Výzvy PRV

15.09.2021
Seminář pro příjemce 5. Výzvy PRV proběhne dne 5. 10. 2021 od 15:15 hod. v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva na adrese 28. října 891/9 v Jeseníku. Seminář bude zaměřen na podání Žádosti o Platbu společně s jejími přílohami.

Webinář pro žadatele PRV II.

13.05.2021
Z důvodu velkého zájmu žadatelů o dotaci v 6. Výzvě PRV pořádá MAS Vincenze Priessnitze, o. p. s. dne 24. 5. 2021 od 15:00 Webinář pro žadatele. Součástí webináře bude popis jednotlivých Fichí, ve kterých je možno v aktuální výzvě žádat a také zde bude vysvětlen postup pro generování samotné žádosti o dotaci a práce se samotným formulářem. Účast na webináři je také součástí bodového hodnocení v rámci Preferenčních kritériích, která jsou k dispozici v popisu aktuální výzvy na našich webových stránkách.

Vyhlášení 6. výzvy PRV od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021

22.04.2021
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 26. 4. 2021 vyhlašovat 6. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 6. výzvy PRV bude probíhat od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021. Seminář pro žadatele bude probíhat dne 6. 5. 2021 od 14:00. Seminář se bude konat ONLINE formou (aplikace Teams) a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 6. výzva PRV 26. 4. 2021.

Dotazník pro podnikatele na území MAS (2-3/2021)

09.02.2021
MAS Jesenicko připravilo dotazníkové šetření zaměřené na podnikatele v regionu. Tento dotazník je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí, překážky v podnikání či podporu ze strany samospráv a dalších rozvojových institucí. Dotazník je důležitou součástí příprav nové Strategie rozvoje území Jesenicka na období 2021 - 2027.